“NEW WELSH OUTFIT ‘BOI’ ANNOUNCE DEBUT ALBUM AND SHARE NEW SINGLE”

 “NEW WELSH OUTFIT ‘BOI’ ANNOUNCE DEBUT ALBUM AND SHARE NEW SINGLE

“So good….that sleazy, glitter band groove is somthin’ else and is very moreish”
Adam Walton – BBC Radio Wales      New Welsh outfit ‘BOI’ have announced their highly anticipated debut album entitled ‘Coron O Chwinc’ which will be released on the 25th June via new Welsh label Recordiau Crwn. The first single from the album will be ‘Cael Chdi Nol’ and will be released on the 30th of April.

‘BOI’ create a big, melodic, unapologetically drum and guitar driven sound, with lyrics and melodies that explore the big issues of our times and the human state. These 10 songs off “Coron O Chwinc” were recorded in various spaces around Wales, and were then mixed in the capable hands of Dafydd Ieuan (Super Furry Animals)  


Band Members/Aelodau’r Band
Keyboards/Allweddellau – Osian Gwynedd
Lead Vocals/Canwr – Rhodri Siôn 
Guitar/Gitâr – Ifan Emlyn 
Bass/Gitâr Fas – Heledd Mair Watkins 
Drums/Drymiau – Dafydd Owen   

Osian Gwynedd and Rhodri Siôn were members of Beganifs/Big Leaves for 15 years and more, and recorded several albums and EPs under various labels, with their hits including Seithenyn, Meillionen, Cwcwll and many more. The group gained huge success in Wales during the 1990 and 2000s and performed throughout the UK and further afield with bands such as Catatonia and Super Furry Animals. Their English-language single Racing Birds was Single of the Week on Mark and Lard’s Radio 1 show.
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++  
Cymraeg

BOI Albym Newydd ‘Coron O Chwinc’ allan ar Recordiau Crwn 25.06.21 ar sengl ‘Cael Chdi Nol’ allan dydd Gwener 30ain o Ebrill. Mae ‘BOI’ yn creu sain mawr, melodaidd, wedi ei yrru’n ddi-drugaredd gan ddryms a gitars, gyda geiriau ac alawon sy’n archwilio themau mawr ein hoes a’n cyflwr dynol.

Recordiwyd y 10 trac oddi ar “Coron O Chwinc” mewn amryw o leoliadau gwahanol o amgylch Cymru, ac yna ei cymysgu yn dwylo galluog Dafydd Ieuan (Super Furry Animals)
Bu Osian Gwynedd a Rhodri Siôn yn aelodau o Beganifs/Big Leaves am 15 mlynedd a mwy, gan recordio sawl albwm ac ‘EP’ o dan labeli amrywiol, gyda chaneuon poblogaidd yn cynnwys Seithenyn, Meillionen, Cwcwll a llawer mwy. Bu’r grwp yn llwydiannus ar lefel lleol, drwy Gymru gyfan a phrofi peth llwyddiant yn teithio o gwmpas y DU a thu hwnt gyda bandiau megis Catatonia a Super Furry Animals.

BOI Online:
https://twitter.com/BOIblahblah
https://www.facebook.com/BOImuzik
https://boitiwns.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/blahdblahboi/

Artist: ‘BOI’ Single Title: ‘Cael Chdi Nol’
Single Format: Digital Single
Single Release Date: 30/04/21
Album Title: ‘Coron O Chwinc’
Album Release Date: 25.06.21
Album Format: Digital / CD
Label: Recordiau Crwn
Location: Wales, Europe
Socials Tags: @BOIblahblah @recordiaucrwn @Beastpruk
For Fans Of: Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols, Badfinger, BRMC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s